วิสัยทัศน์

    วิสัยทัศน์    

        เป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศด้านการประสานงาน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้นำไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล


วันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 2487