ปรัชญา


   ปรัชญา  

มุ่งมั่นบริการ  ประสานสัมพันธ์  ยึดมั่นคุณธรรม  สร้างสรรค์สังคม

    คติพจน์หน่วยงาน   

บริการฉับไว  โปร่งใส  ด้วยใจจริง


วันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 2557